Profil firmy

farby

Firma Stryx vznikla v roku 1991. Pôvodne bola fyzickou osobou zapísanou v obchodnom registri. Dňa 31.12.1992 došlo k zmene právnej formy na verejno obchodnú spoločnosť a 31.12.2006 na spol. s r.o. a takto fungujeme doposiaľ.

Od svojho vzniku až do roku 1997 firma vykonávala svoju činnosť v prenajatých priestoroch, pričom v roku 1993 sme sa museli (kvôli vydraženiu objektov v ktorých sme boli v prenájme) presťahovať do iných priestorov v bývalom št.p. Elektromont. Tu sme boli v prenájme až do roku 1997, kedy sme odkúpili nehnuteľnosti v ktorých sme pracovali a od vtedy sme vo vlastných priestoroch.

Koncom roku 2012 sme z finančných dôvodov a z negatívneho dopadu krízy odpredali časť naších nehnuteľnosti. Na jar 2013 sme kompletne zrekonštruovali ostávajúce výrobné priestory a zainvestovali do výmeny a rozšírenia technologie na práškové lakovanie kovov. Od októbra 2013 firma plne funguje na novej technológií a vo vynovených priestoroch.

Od svojho počiatku bolo hlavnou náplňou firmy vykonávanie povrchových úprav kovov práškovými vypaľovacími farbami t.j. práškové lakovanie. Naša činnosť je zameraná hlavne na spoluprácu s malými, strednými ale aj veľkými spoločnosťami prevádzkujucími kovovýrobu, ktoré postrádajú túto technológiu resp. jej obstaranie je pre nich vzhľadom na rozsah a charakter ich výroby neekonomické.

Fungujeme teda ako komerčná lakovňa pričom sa však orientujeme aj na vlastnú výrobu jednoduchých výrobkov z plechov a profilov.

Za obdobie svojej 27-ročnej existencie naša firma spolupracovala s vyše 300 spoločnosťami pre ktorých sme vykonali povrchovú úpravu na obrovskom množstve rozličných výrobkov alebo polotovarov. Vďaka našej dlhoročnej praxi a neuveriteľne širokému sortimentu výrobkov sme získali nesmierne skúsenosti, ktoré dnes vieme zúročiť v prospech vysokokvalitného vykonania povrchovej úpravy práškovým lakovaním na výrobkoch naších zákazníkov. Nami realizovaná povrchová úprava je aj na výrobkoch, ktoré sú úspešne uplatnené aj na tých najnáročnejších trhoch, napríklad v USA, Japonsku, juhovýchodnej Ázii a v západnej Európe a to bez reklamácii. Za svoju prácu sa rozhodne nemusíme hanbiť.

Medzi naše top zákazky patrí dodávka šuplíkových skriniek pre významné nemecké automobilky a realizácia práškového lakovania na výrobkoch - programátoroch firmy Elnec, ktoré putujú do celého sveta

Veľkosťou sme menšia firma - 3 ľudia v administratíve a 8 zamestnancov vo výrobe. Vďaka dvojzmennej prevádzke a šikovným ľudom dokážeme veľmi flexibilne reagovať na potreby naších zákazníkov.

Našou hlavnou devízou sú:

  • dlhoročné skúsenosti
  • know how pre kvalitu vykonávania povrchových úprav práškovým lakovaním kovových výrobkov
  • nulová fluktuácia pracovníkov
  • serióznosť
  • plnenie termínov podľa dohody s ohľadom na požiadavky zákazníkov
  • prijateľné ceny
  • snaha vždy sa dohodnúť k obojstrannej spokojnosti
27 ročné
skúsenosti
Naša firma sa špecializuje na práškové lakovanie kovov nepretržite od roku 1991.
Vysoká
kvalita
Dlhoročné skúsenosti a stabilní, precízni pracovníci sú u nás zárukou vysokej kvality finálnej povrchovej úpravy.
Dodržiavanie
termínov
Dohodnuté termíny realizácie sú pre nás písmo sväté  a preto s 99% pravdepodobnosťou budete mať výrobky načas pripravené k odberu.
Modernizácia
V roku 2013 naše výrobné priestory prešli kompletnou prestavbou, do ktorých bola následne osadená nová technológia.