Filozófia

farby Filozófia firmy Základnou filozófiou našej firmy je trojstranná spokojnosť v poradí:

  1. spokojný zákazník
  2. spokojní zamestanci
  3. spokojné vedenie firmy

Uvedomujeme si, že len za týchto podmienok môže firma úspešne pôsobiť na náročnom trhu. Spokojný zákazník je pre nás alfou a omegou. Je nám nad slnko jasné, že musíme plniť to čo sa od nás očakáva a to aj bez existencie písomných zmlúv. Veríme, že vysoká kvalita, prijateľné ceny a bezproblémové plnenie dohodnutých termínov nás stavia v očiach naších zákazníkov medzi spoľahlivých partnerov. Je našou snahou získanú dôveru nikdy nesklamať.

Profil naších zákazníkov:

  • väčšie a stredne veľké firmy, pre ktorých povrchovo upravujeme výrobky jednak v malých tak aj väčších sériach a to za veľmi výhodných cenových podmienok. Títo zákazníci tvoria najväčší podiel našej klientely
  • menšie firmy s malými sériami výrobkov ako aj tzv. kusovkami
  • individuálny občania, pre ktorých práškujeme rozličné kovové veci z domácnosti ( najčastejšie to bývajú kostry bicyklov, disky kolies, poličky, regále, kryty práčiek a pod) ako aj ich vlastné hobby výrobky
29 ročné
skúsenosti
Naša firma sa špecializuje na práškové lakovanie kovov nepretržite od roku 1991.
Vysoká
kvalita
Dlhoročné skúsenosti a stabilní, precízni pracovníci sú u nás zárukou vysokej kvality finálnej povrchovej úpravy.
Dodržiavanie
termínov
Dohodnuté termíny realizácie sú pre nás písmo sväté  a preto s 99% pravdepodobnosťou budete mať výrobky načas pripravené k odberu.
Modernizácia
V roku 2013 naše výrobné priestory prešli kompletnou prestavbou, do ktorých bola následne osadená nová technológia.