Práškové farby

Práškové farby, ako jeden z typov náterových hmôt pre povrchovú úpravu kovov sa používajú v praxi vyše 40 rokov.

Ich nespornou výhodou je, že sú dnes jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí. Aj vďaka tomu neustále narastá ich spotreba a v celosvetovom meradle dochádza k postupnému nahradzovaniu mokrých farieb práškovými, ktoré majú oproti ním navyše aj celý rad iných výhod , o ktorých sa zmieňujeme na inom mieste.

Ekologickosť
Dodnes sú jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Široký výber
odtieňov
K dispozícii sú Vám rôzne farebné odtiene podľa RAL vzorkovníka, rôzne štruktúry a typy výsledných povrchov.
Veľká
rozmanitosť
Podľa toho akým podmienkam bude výrobok vystavený Vám poradíme vybrať si tú najlepšiu variantu predpovrchovej úpravy a výslednej farby.
Cenová
dostupnosť
Naši dodávatelia nám poskytujú práškovú farbu od rôznych výrobcov tej najvyššej kvality za tie najlepšie ceny.