Zloženie práškových farieb

Práškové farby sú zmesou živice, vytvrdzovacieho činidla, pigmentov, plnív, prísad a iných zložiek, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné zložky dispergované.

Jednotlivé zložky plnia rôzne funkcie, ktorými ovplyvňujú vlastnosti výsledného náteru. Prehľad týchto funkcii ako aj percentuálny podiel jednotlivých zložiek v práškovej zmesi znázorňuje nasledujúca tabuľka:

zložka farby
% podiel z celkového zloženia
funkcia zložky
Pigmenty
0 - 40
zabezpečujú farebný odtieň výsledného náteru, dodávajú farbe kryciu schopnosť a protikorózne vlastnosti
Plnivá
0 - 20
znižujú cenu východiskových surovín a dodávajú výsledným náterom niektoré ich vlastnosti, napr. tvrdosť ochrannej vrstvy, odolnosť proti oderu, korozivzdornosť
Prísady
1 - 2
ovplyvňujú roztekavosť farby, ovplyvňujú hladkosť a lesk výsledného povrchu ako aj tvorbu finálnej textúry a štruktúry
Spojivá a tvrdidlá
60
dodávajú výslednému náteru základné mechanické vlastnosti ako oteruvzdornosť, odolnosť proti nárazu, pružnosť, chemickú odolnosť a odolnosť proti atmosferickým vplyvom

U termosetových práškových farieb je veľmi dôležité, aby základná báza, ktorá tvorí spojivový systém mala relatívne vysoký bod topenia (nad 100 °C) a aby priebeh viskóznej krivky bol nad bodom topenia. Okrem toho sa vyžaduje rýchly proces vytvrdzovania a veľmi dobré mechanické a chemické vlastnosti. Tieto požiadavky dnes splňujú prakticky len tri typy živíc a to : epoxid, polyester a polyuretán.

Z nich sa v praxi najčastejšie používajú práškové farby na báze epoxidov a polyesterov.

Ekologickosť
Dodnes sú jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Široký výber
odtieňov
K dispozícii sú Vám rôzne farebné odtiene podľa RAL vzorkovníka, rôzne štruktúry a typy výsledných povrchov.
Veľká
rozmanitosť
Podľa toho akým podmienkam bude výrobok vystavený Vám poradíme vybrať si tú najlepšiu variantu predpovrchovej úpravy a výslednej farby.
Cenová
dostupnosť
Naši dodávatelia nám poskytujú práškovú farbu od rôznych výrobcov tej najvyššej kvality za tie najlepšie ceny.