Profil firmy

farby

Firma Stryx vznikla v roku 1991. Pôvodne bola fyzickou osobou zapísanou v obchodnom registri. Dňa 31.12.1992 došlo k zmene právnej formy na verejno obchodnú spoločnosť a 31.12.2006 na spol. s r.o. a takto fungujeme doposiaľ.

Od svojho vzniku až do roku 1997 firma vykonávala svoju činnosť v prenajatých priestoroch, pričom v roku 1993 sme sa museli (kvôli vydraženiu objektov v ktorých sme boli v prenájme) presťahovať do iných priestorov v bývalom št.p. Elektromont. Tu sme boli v prenájme až do roku 1997, kedy sme odkúpili nehnuteľnosti v ktorých sme pracovali a od vtedy sme vo vlastných priestoroch.

Koncom roku 2012 sme z finančných dôvodov a z negatívneho dopadu krízy odpredali časť naších nehnuteľnosti. Na jar 2013 sme kompletne zrekonštruovali ostávajúce výrobné priestory a zainvestovali do výmeny a rozšírenia technologie na práškové lakovanie kovov. Od októbra 2013 firma plne funguje na novej technológií a vo vynovených priestoroch. V roku 2016 sme zrekonštrovali skladové priestory. V roku 2017 sme skášľovali časť fasády administratívnej budovy a kancelárske priestory.

Od svojho počiatku bolo hlavnou náplňou firmy vykonávanie povrchových úprav kovov práškovými vypaľovacími farbami t.j. práškové lakovanie. Naša činnosť je zameraná hlavne na spoluprácu s malými, strednými ale aj veľkými spoločnosťami prevádzkujucími kovovýrobu, ktoré postrádajú túto technológiu resp. jej obstaranie je pre nich vzhľadom na rozsah a charakter ich výroby neekonomické.

Fungujeme teda ako komerčná lakovňa pričom sa však orientujeme aj na vlastnú výrobu jednoduchých výrobkov z plechov a profilov.

Za obdobie svojej 29-ročnej existencie naša firma spolupracovala s vyše 300 spoločnosťami pre ktorých sme vykonali povrchovú úpravu na obrovskom množstve rozličných výrobkov alebo polotovarov. Vďaka našej dlhoročnej praxi a neuveriteľne širokému sortimentu výrobkov sme získali nesmierne skúsenosti, ktoré dnes vieme zúročiť v prospech vysokokvalitného vykonania povrchovej úpravy práškovým lakovaním na výrobkoch naších zákazníkov. Nami realizovaná povrchová úprava je aj na výrobkoch, ktoré sú úspešne uplatnené aj na tých najnáročnejších trhoch, napríklad vo Fancúzsku, Nemecku, USA, Japonsku, juhovýchodnej Ázii ale aj v iných kraninách západnej Európe a to bez reklamácii. Za svoju prácu sa rozhodne nemusíme hanbiť.

Medzi naše top zákazky patrí dodávka šuplíkových skriniek pre významné nemecké automobilky a realizácia práškového lakovania na výrobkoch - programátoroch firmy Elnec, ktoré putujú do celého sveta

Veľkosťou sme menšia firma - 3 ľudia v administratíve a 9 zamestnancov vo výrobe. Vďaka dvojzmennej prevádzke a šikovným ľudom dokážeme veľmi flexibilne reagovať na potreby naších zákazníkov.

Našou hlavnou devízou sú:

  • dlhoročné skúsenosti
  • know how pre kvalitu vykonávania povrchových úprav práškovým lakovaním kovových výrobkov
  • nulová fluktuácia pracovníkov
  • serióznosť
  • plnenie termínov podľa dohody s ohľadom na požiadavky zákazníkov
  • prijateľné ceny
  • snaha vždy sa dohodnúť k obojstrannej spokojnosti
29 ročné
skúsenosti
Naša firma sa špecializuje na práškové lakovanie kovov nepretržite od roku 1991.
Vysoká
kvalita
Dlhoročné skúsenosti a stabilní, precízni pracovníci sú u nás zárukou vysokej kvality finálnej povrchovej úpravy.
Dodržiavanie
termínov
Dohodnuté termíny realizácie sú pre nás písmo sväté  a preto s 99% pravdepodobnosťou budete mať výrobky načas pripravené k odberu.
Modernizácia
V roku 2013 naše výrobné priestory prešli kompletnou prestavbou, do ktorých bola následne osadená nová technológia.